Ars Cameralis Festiwal 2013

 

2013-11-16/17:00 Klubokawiarnia Sienkiewicza 27, Katowice

Spotkanie poświęcone twórczości Witolda Wirpszy

 

 

Goście: Prof. Edward Balcerzan, Prof. Dariusz Pawelec

Prowadzenie: Krzysztof Siwczyk, Maciej Melecki

Spotkaniu towarzyszyć będzie promocja książki Edwarda Balcerzana „Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury”

 

 

Witold Wirpsza, urodzony 4 grudnia 1918 roku w Odessie, zmarł 16 września 1985 w Berlinie. Poeta, prozaik, krytyk literacki i tłumacz literatury niemieckiej. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i w warszawskiej Wyższej Szkole Muzycznej. W roku 1970 z powodu zakazu druku w kraju wyemigrował do Niemiec. Twórczość W. Wirpszy ma cechy wybitnie indywidualne, jest świadectwem ogromnej erudycji i szerokich zainteresowań poety. Jego młodzieńcze utwory zaliczane są do nurtu symbolizmu; po wojnie tworzył początkowo wiersze socrealistyczne, by ewoluować w stronę liryki dyskursywnej, intelektualnej, ironicznej, niekiedy posługującej się językowym eksperymentem. W jego twórczości pojawiały się również wątki religijne i filozoficzne. Wraz z żoną, Marią Kurecką, tłumaczył dzieła m.in. H. Brocha, J. Huizingi, T. Manna. W ostatnich latach Instytut Mikołowski opublikował 10 książek Wirpszy: „Spis ludności" (2005), „Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze" (2005), „Liturgia" (2006), „Faeton" (2006), „Faeton II" (2007), „Utwory ostatnie" (2007), „Gra znaczeń. Przerób, Polaku, kim jesteś?" (2009), „Traktat skłamany" (2010), „Komentarze do fotografii. The Family of Man" (2010).

Edward Balcerzan Literaturoznawca, poeta, prozaik, tłumacz, eseista, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Zajmuje się przeobrażeniami polskiej poezji w XX wieku, łącząc badania z refleksją teoretycznoliteracką. Interesują go zagadki sztuki tłumaczenia. Laureat nagrody PAN im. A. Brücknera, Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku, Polskiego PEN Clubu, „Literatury na Świecie". Wypromował 25 doktorów. W latach 1993–2007 kierownik Zakładu Teorii i Historii Literatury XX Wieku IFP UAM.

Dariusz Pawelec krytyk literacki, wykładowca uniwersytecki. Studiował polonistykę w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1988). Był uczniem prof. Ireneusza Opackiego. Od 1988 pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji. Jego praca doktorska, obroniona w 1992, była poświęcona poezji Stanisława Barańczaka. W 1994 stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Habilitację przeprowadził w Uniwersytecie Śląskim na podstawie książki o adresacie lirycznym (2004). Od stycznia 2004 dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, a od stycznia 2006 profesor uniwersytetu. Zajmuje się m.in. poetyką historyczną i sztuką interpretacji, genologią, komunikacją literacką. Bada przede wszystkim poezję polską drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem „pokolenia '68" oraz nurtu lingwistycznego.

 

Bilety: wstęp wolny

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
-
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: 032 257 06 01, fax: 032 251 86 48
info@cameralis.art.pl
www.cameralis.art.pl